Chúng tôi là ai?

Chào mừng bạn đến với OneHealth Foundation (OHF), nơi niềm đam mê đáp ứng mục đích trong cam kết vững chắc của chúng tôi nhằm thay đổi cuộc sống thông qua chăm sóc sức khỏe, giáo dục và quản lý môi trường. Được thành lập vào năm 2018 bởi ông Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, người có tầm nhìn xa, OHF thể hiện tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ nhằm nâng cao tinh thần cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Tại OHF, chúng tôi tin vào sức mạnh tổng hợp, nhận thức rằng sức khỏe, giáo dục và môi trường là những khía cạnh phức tạp gắn liền với hạnh phúc của con người. Với cách tiếp cận toàn diện này, chúng tôi cố gắng tạo ra sự thay đổi lâu dài bằng cách giải quyết các thách thức liên kết với nhau mà những nhóm dân cư chưa được phục vụ đầy đủ đang phải đối mặt.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, OHF làm việc không mệt mỏi để phá bỏ các rào cản tiếp cận, đảm bảo rằng ngay cả những cộng đồng xa xôi nhất cũng có thể tiếp cận các nguồn lực và dịch vụ y tế thiết yếu. Thông qua các sáng kiến đổi mới và quan hệ đối tác chiến lược, chúng tôi mong muốn cải thiện kết quả về sức khỏe và trao quyền cho các cá nhân để có cuộc sống khỏe mạnh hơn, trọn vẹn hơn.

Giáo dục là trọng tâm trong sứ mệnh của chúng tôi, vì chúng tôi tin rằng kiến thức là chìa khóa để mở ra những cơ hội vô tận. Bằng cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nguồn lực và chương trình giáo dục, OHF trao quyền cho các cá nhân những kỹ năng và kiến thức cần thiết để phát triển, mở đường cho một tương lai tươi sáng hơn cho các thế hệ mai sau.

 

Sự bền vững về môi trường là trụ cột cốt lõi trong công việc của chúng tôi vì chúng tôi nhận thấy nhu cầu cấp thiết là bảo vệ và bảo tồn hành tinh của chúng ta cho các thế hệ tương lai. Thông qua các nỗ lực bảo tồn, sự tham gia của cộng đồng và vận động chính sách, OHF tận tâm bảo vệ môi trường và thúc đẩy các hoạt động bền vững nhằm đảm bảo một hành tinh khỏe mạnh cho tất cả mọi người.

Được thúc đẩy bởi tầm nhìn chung về sự thay đổi tích cực, OHF không chỉ là một tổ chức—đó là một phong trào được thúc đẩy bởi lòng Trắc Ẩn, lòng Vị Tha, Hạnh Phúc, sự đổi mới và không ngừng theo đuổi sự xuất sắc. Cùng nhau, chúng ta đang định hình một thế giới nơi mọi cá nhân đều có cơ hội sống một cuộc sống có phẩm giá, sức khỏe và thịnh vượng.

Hãy tham gia cùng chúng tôi trên hành trình đáng kinh ngạc này khi chúng tôi tiếp tục đạt được những bước tiến đáng kinh ngạc hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, công bằng hơn cho tất cả mọi người.
Cùng nhau, chúng ta là OHF. Cùng nhau, chúng ta đang thay đổi cuộc sống.

 

 

SỨ MỆNH

Tại OneHealth Foundation (OHF), chúng tôi nỗ lực thay đổi cuộc sống và cộng đồng thông qua cam kết kiên định về chăm sóc sức khỏe, giáo dục và quản lý môi trường. Được hướng dẫn bởi các nguyên tắc Trắc Ẩn, Vị ThaHạnh Phúc, chúng tôi cam kết:

 

1. Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe:
Trao quyền cho cộng đồng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, chăm sóc phòng ngừa và các nguồn lực y tế thiết yếu, đảm bảo rằng không cá nhân nào bị bỏ lại phía sau do các rào cản về địa lý, kinh tế hoặc xã hội.

2. Thúc đẩy việc học tập suốt đời:
Đấu tranh cho giáo dục như một quyền cơ bản của con người, mang lại khả năng tiếp cận công bằng với nền giáo dục có chất lượng, cơ sở hạ tầng giáo dục và các nguồn lực giúp các cá nhân phát huy hết tiềm năng của mình và đóng góp một cách có ý nghĩa cho xã hội.

3. Bảo vệ môi trường:
Bảo vệ và bảo tồn hành tinh của chúng ta cho các thế hệ tương lai bằng cách thúc đẩy sự bền vững môi trường, nỗ lực bảo tồn và các hoạt động thân thiện với môi trường nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và đảm bảo sự thịnh vượng của hệ sinh thái và cộng đồng.

 

Nguyên tắc hoạt động:


1. Đảm bảo minh bạch:
Duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong mọi hoạt động của chúng tôi, thúc đẩy niềm tin và sự tin cậy giữa các bên liên quan bằng cách cung cấp thông tin rõ ràng và chính xác về các hoạt động, tài chính và tác động của chúng tôi.

2. Tối đa hóa tác động:
Phân bổ nguồn lực một cách chiến lược và tận dụng các mối quan hệ đối tác để tối đa hóa tác động của chúng tôi đối với các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ, ưu tiên các biện pháp can thiệp nhằm giải quyết các nhu cầu cấp thiết nhất và mang lại kết quả bền vững, có thể đo lường được.

3. Thúc đẩy tính bền vững:
Coi tính bền vững như một nguyên tắc chỉ đạo trong các chương trình và thực tiễn tổ chức của chúng tôi, cố gắng giảm thiểu tác động đến môi trường, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài và khả năng phục hồi của các sáng kiến của chúng tôi.

 

Thông qua những nỗ lực tập thể và cam kết kiên định đối với các nguyên tắc cốt lõi và hoạt động của chúng tôi, OHF nỗ lực tạo ra một thế giới nơi lòng Trắc Ẩn, lòng Vị Tha và niềm Hạnh Phúc thúc đẩy sự thay đổi tích cực, thúc đẩy một tương lai thịnh vượng, công bằng và hạnh phúc cho tất cả mọi người.

 

TẦM NHÌN

Để xây dựng một thế giới nơi chăm sóc sức khỏe, giáo dục và sự bền vững về môi trường hội tụ một cách hài hòa, được thúc đẩy bởi lòng Trắc Ẩn, lòng Vị ThaHạnh Phúc, thúc đẩy hạnh phúc toàn diện, cơ hội công bằng, trao quyền cho thanh niên, phụ nữ và thịnh vượng cho tất cả mọi người.